Very heavy Rain Warning vor Norway Hordaland og Sogn!

Very heavy Rain Warning for Norway Hordaland og Sogn!

Hordaland og Sogn: From Wednesday forenoon and to late Wednesday evening it is locally expected 60-90 mm/12h. Risk of flooding of low-lying densely populated areas. Check varsom.no for more information. Locally difficult driving conditions, especially at waterways. Roads may be closed. Many journeys may have longer travel time. Road conditions affected with road spray and hydroplaning in some places. Some places may temporarily lose the road connection, often several days.

Consider the need for preventive measures. Follow the advice of emergency authorities, both local and governmental. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. Consider whether the journey is necessary. Check road reports (175.no). Adjust the speed and use caution while driving.

Svært mye regn Hordaland og Sogn

Hordaland og Sogn: Frå onsdag føremiddag og til seint onsdag kveld er det venta lokalt 60-90 mm/12t. Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Noen steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager.

Vurder behov for forebyggende tiltak. Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Vurder om reisen er nødvendig. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

Updated: 3h 42m agoSender: MET Norway

 

Last Updated on 17/11/2020 – 15:49 by EuropeWeather24

Wie hilfreich war dieser Beitrag?

Klicke auf die Sterne um zu bewerten!

Durchschnittliche Bewertung 4.3 / 5. Anzahl Bewertungen: 7

Bisher keine Bewertungen! Sei der Erste, der diesen Beitrag bewertet.

Es tut uns leid, dass der Beitrag für dich nicht hilfreich war!

Lasse uns diesen Beitrag verbessern!

Wie können wir diesen Beitrag verbessern?

Kommentar verfassen

%d Bloggern gefällt das: